show information

AKRIL-KARAT, Colour: Black. Date of birth: 2015. (Sire: Anchar-Karat – Dam: Kanikey-Karat). Line: Arab. Family Temmi.

 

Sire

1351

ANCHAR-KARAT

Black, 2003

1136

ARGUVAN

Black, 1986

975

AKTASH 1

854    Akbelek II
1421  Akra 10
1922

GIMNASTIKA

904    Melekush
1468  Guldjan
2586

ARAY

Bay, 1989

1026

ALAGIR 10

668    Absent
1440  Afisha 21
2186

GAYANE 14

944    Gauhar 4
1819  Malaiziya 17
Dam

KANIKEY-KARAT

Buckskin, 2007

1519

KAPRIZ

Black, 2000

KIPCHAK 13 995    Kerzi
2026  Parcha III 21
3793

PAVA 15

1091  Pergush II
2113  Akkol 3
3181

AREDA 3

Perlino, 1994

1074

MEKAN

963    Pelen
2008  Meshhur
2388

MERIDA 13

904    Melekush
2140  Anta 9
/